Netwerk nieuws
22-02-2017
De voor 1 februari jl. geplande wijziging van de Rbk is conform planning op die datum in werking getreden. De wijziging zelf is hier te vinden. Voor ... Lees meer...
22-02-2017
Uit de uitgebreide dataset blijkt dat plasticvervuiling in aanzienlijke concentraties wordt aangetroffen in grote Nederlandse rivieren, in ... Lees meer...
21-02-2017
Het in het najaar van 2016 gepubliceerde kabinetsstandpunt over accreditatie en conformiteitsbeoordeling bevestigt de belangrijke rol die ... Lees meer...
21-02-2017
Samen met Nudge en het Compostgilde voert Rijkswaterstaat de publiekscampagne ‘Verspil geen schil’ uit. Met deze campagne maken we mensen ... Lees meer...
20-02-2017
De website wkotool.nl publiceert per 15 februari 2017 ook basis-karakteristieken van actieve open en gesloten bodemenergiesystemen. Gegevens zoals ... Lees meer...
20-02-2017
Een systematische benadering van bodem, ondergrond, water en natuur helpt om maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie  en ruimtelijke ... Lees meer...
Uitgelicht
Geoweek_x120
17-02-2017
De 11e editie van de Geoweek is alweer in zicht! Van 10 tot en met 15 mei 2016 gaan leerlingen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar op expeditie bij een GeoBedrijf of ontvangen zij een GeoProf in de klas. Lees meer ยป
Netwerk agenda
07-03-2017
Op 7 maart 2017 vindt het Symposium BIS Nederland plaats. Lees meer...
09-03-2017
Op donderdag 9 maart 2017 bent u als bodemtoezichthouder van harte welkom op het Platform Toezicht Bodem (PTB). Het Platform Toezicht Bodem is ... Lees meer...
16-03-2017
Met de komst van de omgevingswet in 2019 gaat er veel veranderen voor gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en de provincie. ... Lees meer...
17-03-2017
Deltares en RWS nodigen u uit om samen met bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen op 17 maart 2017 mee te werken aan het maken van concrete ... Lees meer...
21-03-2017
Bijeenkomst op 21 maart a.s. in Utrecht. Lees meer...