Home > Platforms > Platforms

Platforms voor kennisuitwisseling

Platform Bodembeheer, Platform Toezicht Bodem en Symposium BodemBreed faciliteren het uitwisselen van kennis en ervaring. De platforms bieden u ook ondersteuning bij het agenderen van onderwerpen. Afhankelijk van waar behoefte aan is.
kennisdelen 2